Infected Telecom Stations
Telekom.wad-MAP13 sztori
by Charles Horvath (Oldanimal)


=======================================================================
Map12- Űradó a Holdon sztori
A Föld-Hold járatról elválva a holdkomppal az űrkikötőben kellett volna landolni, de a komp vezérlője meghibásodott egy találat miatt a harc közben, így a reptér melletti rádióállomásnál volt csak lehetséges a leszállás. Mivel hosszú holdséta nem volt betervezve, bemegyek az állomásra... Vesztemre.
Az ajtón túlról máris gyíkfajzatok és pokollovagok kezdik dobálni tűzlabdáikat felém. Az ajtó rejtekében pusztítom őket. Csak amikor két pokollovag marad, lépek be e terembe, hogy bevégezzem, amit elkezdtem. A felső szinten jobbra WC-k vannak, balra a főnök irodája és a TV kontroll szoba. Itt is van náhány dög, szerencsére muníció is akad a puskába. Először WC-re kell mennem, így jobbra a női és a férfi szakaszt is megtisztítom a nem oda való élőlényektől. Majd meglátogatom a főnöki irodát, amelyet ember helyett már egy Pokollovag bitorol. Nagy bőgéssel nyilvánítja ki nemtetszését, amint benyitok, én pedig puskalövéssel mutatom, hogy komolyak a behatolási szándékaim. Közben a szomszédos teremben is észrevesznek, így hátrálni kell. Egy túlbuzgó imp belekerül a pokollovag tűzlabdájába, amit nem nagyon bír ki. Végűl a Baron is összerogy lövéseimtől, visszamegyek az irodába. Balra az ajtón benézve nyilvánvalóvá válik, hogy a kontrollszoba is szörnyek fennhatósága alatt van. Ráadásul egy csonti indul meg futva felém, és én nem nagyon bírom a fajtáját. A többiek is igyekeznek, egy zombi bele is lő a csontiba, de mire rájönne, hogy ez hiba volt, már szét is placcsan a csonti egy boxütésétől. Géppuskával üdvözlöm a revenantot, az hatékony szokott ellene lenni a közelharcban- most is beválik. A maradék szörny kiirtása már csak csemege itt. A folyosóra visszaérve lemegyek a lépcsőn, mivel a kék kulcsos ajtó felül kulcs híján még nem nyílik. A bal oldali teleportot választom. Ez visz az adóteremhez és a hozzá tartozó vezérlőteremhez. Tisztán látszik, hogy itt némileg több szörnnyel kell számolni, olyannyira, hogy egy kamu lövés után érdemes visszateleportálni, majd az átjött dögöket kinyírni még a sarokban, hogy ki se tudjanak jönni a teleportból. Ha már semmi sem akar átjönni, át lehet menni, de még lehet, hogy néhányszor ideiglenesen visszavonulót kell fújni. Ha mát járható a folyosó, jobbra forduló után balra az irányítóteremben még biztosan lesznek, akik bezártságukból fakadó energiákat emberöléssel szeretnék kompenzálni- lövések kellenek a kövérbe és a zölddobálóba. A bal oldali kis ajtó mögött puskások lesznek és a kulcsok, mind a három. A kék elérhető, a többi egy-egy platformon van, melyeket távolról lehet majd leereszteni, hogy majd ide ismét visszatérhessünk a kulcsért. Kint még mozgolódás van, ezért gyorsan kell felvenni a kulcsot, mert beszorulhatunk a kis szobába. A maradék pókokat, katonákat, zölddobálókat ki kell lőni. A pók túl nagy, ezért az érkezési oldalon beszorul a teleportba, megkönnyítve a dolgot. Lőszert össze kell szedni. A folyosóról nyíló adóterem fal felőli részén egy kapcsolószekrény van, amely a következő terembe vezető ajtókat nyitja- mindegyik egyet. A négy ajtó közül ez egyiken bemegyek. Bent egy-egy platformon szörnyek várnak. közelebb kerülve a platform leereszkedik, így óvatosan kell a dologhoz hozzáfogni. Középen egy kivilágított objektum közepén egy 100% élet kezd fel-le mozgásba, ha lehet, későbbre kell hagyni felvételét. Fentről a karzatról tüskés-és cacodemon sereg próbál alámpörkölni. Az ajtótól átlósan balra lift, a sarokban kapcsoló, mely a sárga kulcsot ereszti le e kulcsos szobában. Átlépve azonban a lift vonalát a kapcsoló melletti fal leereszkedig, szabadjára engedve egy hordát. Körözni kell, vagy kimenni az ajtón, és aki kijön, azzal végezni. Bent amúgy sem lehet megállni, mert fentről azonnal eltalálnak. A körözésnek a kevés felhasználanandó muníción kívül az is az előnye, hogy a győztes lentieket fentről eltalálók visszakaphatják csomagjaikat. Innen érdemes visszamenni a sárga kulcsért. A karzatról két ajtó nyílik, az egyik piros kulcsos, az ugyebár még nincs. A másik nyitható, de a lifttel csak akkor érdemes a folyosóra felmenni, ha már kevesen vannak életben fent. A teremben katonák és tüskések vannak, 100% pajzs, térkép és más apróságok szerezhetők be. Ezekután vissza kell teleportálni a kiindulópontra. Már van kék kulcs, így a lépcsőn fel lehet menni az emeleti ajtóhoz, a modulációs helyiségbe. Bent van néhány kisebb szörny, amelyeket viszonylag könnyen ki lehet lyuggatni. A terem túlsó végében mindkét oldalt van egy-egy kapcsoló. Az bal oldali a hátsó falat engedi le, ezt kell működtetni először. Ez felfed egy helyiséget a bal oldalon, bent többek közt egyszeműek sorakoznak egykedvűen várva. Jobb, ha ki sem tudnak jönni a nyíláson. A túloldali kapcsoló a liftet engedi le. Ezt csak akkor érdemes megtenni, ha alulról minden szögből megmutattuk magunkat, és a csontikat már kilőttük. Felliftezve ugyanis a revenantok és a zölddobáló rohamát csak kevés eséllyel lehet megúszni. Fent lesz pár cucc, de semmi komoly.
Vissza, ki az ajtón, le a földszintre, jobb oldali teleporton tovább! Egy folyosó lesz, amelyen néhány cacodemon várakozik. Nem érdemes halogatni elpusztításukat. A folyosó végét oszlopok zárják le, melyek mögött hátizsákok vannak. Nyitásához túl kell jutni még néhány szörnyön. A jobb oldali ajtón kell bemenni, bent géppuskás, cacodemon meg egyebek várakoznak. Egyből benyitni egyenlő saját magunk leamortizálásával. Az ajtóban állva hosszasan kell a Gatlinggal bekéredzkedni. Ha a lufi kipukkadt, balra lesz egy lift, ami levisz. Ne ugorjunk le egyből, próbáljuk meg kilőni fentről a dögöket, mert a sűrűjében nehéz lesz a menekülés. Ha lementünk, jobb oldalt lesz egy fáklyás téglafal, beljebb, mint a környezete. Ez titkos ajtó, bent szörnyek és a folyosó végén egy kapcsoló lesz. Ez utóbbi ereszti le a másik oldalon a fáklyás falat, mely mögött super shotgun lesz. Középen a lépcsőn felsorjázva mindkét oldalon fejes kapcsoló van, ez ereszti le a folyosón az oszlopokat (ld. feljebb). Óvatosan a kapcsolóktól a keskeny peremről át lehet ugrani a téglaplatformokra a rakétáért és egyéb dolgokért. Most jöhet a lépcső mögötti ajtó. (Ezt a szobát feleségemnek készítettem, az ő ajánlásai alapján lett a kissé elütő Marble stílus idetéve- miután megmutattam neki Chilvence új textúráit, kedvet kapott egy szoba erejéig a pályatervezéshez) Bent csak négy zőlddobáló lesz, lépés triggerek szabályozzák a négy oszlop leereszkedését valamint a sötét sarkokban elhelyezett dekorációk (felnyársalt emberek, stb.) kivilágítását. A leereszkedő oszlopokon élet és muníció lesz. Vissza a teleportos folyosóra, be kell nyitni a másik ajtón, miután felvettük a hátizsákokat. Érdemes egy pillanatra belépni, hogy a cacodemon hordának megmutassam: jövök! De most egyelőre ők jönnek, én pedig visszakozok, és az ajtóban próbálom bentmaradásra ösztökélni őket, több-kevesebb sikerrel, hiszen sok cacodemon engem is legyőz. Szóval, ha sokan átjöttek a folyosóra, és már nincs elég hely, vissza lehet teleportálni és ott bevárni az átszivárgókat. Amennyiben már csak néhány caco van a teremben (műhely), akkor be lehet menni és kiengedni a lufik belső részeit a super shotgun segíségével. Érdemes körbesétálni, közben az impeket tizedelni, mert a lépések hatására kapcsolók emelkednek ki a talajból, melyek az ablakok alsó részét süllyesztik le. A jobb oldali első rekesz mögött titkos szoba rejlik, a bal oldali hátsó rekeszben a kapcsoló a piros kulcsot engedi le a már ismert kulcsos szobában. Itt érdemes is visszamenni a kulcsért, mert a jobb első rekesz kapcsolójához kell a kulcs. Ez nyitja a terem másik ajtaját, ami egy hosszú folyosóra vezet. Itt is a jól bevált cacodemon felügyelet van. Bejutás csak a testükön keresztül. A jobb oldali falon három kapcsoló van, mindhárom kulcshoz egy-egy. Ezek a folyosón levő oszlopokat nyitják fel. Bekapcsolásukat nem kell elsietni, mert a folyosó végén kiberdémon székel, s ha szabaddá válik az útja, akkó pórul járunk. Így érdemes először a jobb oldali ajtón bemenni. Ott egy ablak mögött tüskések hemzsegnek, cacodemonok próbálnak eltalálni. Jobb oldalon van egy ajtó, az bentről nyílik, kintről csak a falon levő kapcsoló nyitja. Ennek segítségével és jó helyezkedéssel kell elérni, hogy minél több caco kijöjjön az ajtón és az előtte levő teleportba kerüljön, mely átdobja őt a folyosó végére, a kiberdémonhoz, aki a kijáratot hivatott védeni. Amennyiben már sok caco teleportált, érdemes bemenni. Van ugyanis egy ajtó a belső részben, mely mögött egy csonti és egy kapcsoló van. A kapcsoló a folyosó végén, a kiberdémon mögötti részt emeli fel, amelyen egy Spider Mastermind is van többek között. Így az óriáspók a kiberstrázsa mögött lesz. Ha most a folyosón megmutatjuk magunkat, esetleg az a helyzet állhat elő, hogy összevesznek a távolban a dögök. A Spider fogja a rövidebbet húzni. Most jöhet az első rekesz szabaddá tétele a kék kapcsolóval a folyosó elején. Bemegyek a következő ajtón, Bent puskások üdvözölnek, én is köszöntöm őket egyben végső búcsút véve tőlük. A fényesebb részre lépve a szemben levő ablak elsó széle leereszkedik, az ott kilépő szörnyek teleportálódnak a kiberhez. Azért nem árt vigyázni, mert a teleport vonal csak egy szörnyet tud egyszerre átvinni, így a maradékokat ki kell taktikázni. Minél többet tudunk teleportálásra bírni, annál biztosabb, hogy sikerül eltetetni láb alól a kibert. A teleport hatásvonala a lenyíló rész melletti világosabb terület széle. Miután itt végeztem, megmutatom magam a folyosón. Jöhet a sárga kapcsoló, mely újabb folyosószakaszt tesz szabaddá. A kiber remélhetőleg közben már irtja az odateleportált népséget, a pók meg már halott. A következő ajtő mögött is várakoznak, legyezőszerúen elhelyezkedve. A cél hasonló: minél többet összeuszítani a kiberdémonnal. Itt a két ajtó nyitva marad, trükközésre az nyújt lehetőséget, hogy betörünk belülre, ha sokan kintragadtak, majd újra kijövünk, magunk után csalva a vérünkre szomjazó sereget.
A maradékot le kell lőni, vagy kicsalni a folyosóra, ha a kiber életben van, ezután golyófogónak (rakétafogónak) megteszik. Az utolsó rácsot csak döglött kibernél érdemes kinyitni. Ha még él, az gond, de ki lehet taktikázni a dolgot. A kijárat a kiber helyén van, azonban van még egy piros kulcsos ajtókkal fémjelzett komplexum ott. A két ajtót egy meredek lépcső köti össze. Amint lentről felfelé haladok, kétoldalt lenyílik a fal. Egyik oldalt lőfegyveresek, másik oldalt csonti les rám. Visszafordulva Gatlinggal rendet teszek. A csonti termében BFG és páncél van. Szemben fa-stílusú terem, a személyzet vehet itt igénybe szolgáltatásokat. Szemben tüskések tobzódnak egy rács mögött, de nem sokáig- shotgunom jelzi számukra, hogy megjöttem. Jobbra nyitok be az ajtón, puskások, impek, lövöldözés. A paraván mögött puskák munícióként. Továbbmegyek a másik ajtón. Bent zölddobáló ordít fel, de nincs egyedül, így hosszabb lövöldözésre kényszerülök. A teletech teremben felszedem a dolgokat, a szék karfájáról kell az asztalra ugrani a cuccosért. A berendezéssorok végén levő fiókot is érdemes megnézni. Visszamegyek az ajtókon, a tüskéshalál helyszínénél a szemben levő ajtó a következő. Odabent puskások, lesből lőnek. A terem végén még lesben áll egy puskás, de shotgunom lövedékét nem bírja, így örök álomba szenderül. Jobbra van egy nyílás, onnan szórom meg a jobbra levő puskás személyzetet, valamint a paravánon túl a zölddobálót és társait. Visszafordulva kapcsolót látok meg, ez nyitja a résen túli folyosón az ajtót, jobbra. Ott megyek tovább. A kanyar után nem sokkal egy bemélyedésben ismét puskás les rám. De én előbb lőttem. Bejutok a halott zölddobálóhoz, és hozzájutok apró dolgokhoz.
Amennyiben valamiből rosszul állna a szénám, a meredek lépcsőn felmenve ki lehet jutni abba a terembe, amelynek a közepén egy +100%-os élet kezdett fel-le mozgásba. Egyenesen, le a lifttel, aztán balra. Ha még megvan, fel lehet venni. Vissza, irány a kijárat, lefelé a lépcsőn aztán balra.

Hát, egyelőre ennyi gyerekek, búcsúzik a Vénállat mára, bújjatok a jó meleg ágyba.

Back to main